EVENT CALENDAR/活动日历
对前一个月
2019
9
对翌月

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 12345
INFORMATION/营业时间
购物  从11:00到21:00 
餐厅
※除去一部分店铺
从11:00到23:00 
花园  从10:00到24:00 
地下车库  从7:00到23:30 
立体停车场  9:00~午夜0:30 
本月不休息,从事经营。
  • 全体!
  • 想买!
  • 想吃!
  • 想享受!

/var/rev0/0025/3183/8EBB1712-7713-442C-A32A-AFC02E1B9AF1.jpeg
2019.09.22
"Hydorgen Watch"Japan Launch …
/var/rev0/0025/3182/671D3AFE-2EEC-4DA6-97A1-7269B5E8A011.jpeg
2019.09.22
这次合算的两大活动信息。 …
/var/rev0/0025/3180/0920.jpeg
2019.09.22
增税前面的合算,并且买东西的最后…
/var/rev0/0025/3174/6.jpg
2019.09.21
各位,你好。 难波帕克斯1F的…
/var/rev0/0025/3173/get.png
2019.09.21
你好!是5楼的伊织!! 值得一听的信息…
/var/rev0/0025/3171/0920.JPG
2019.09.21
在\\增税之前的最后的// minapi…
/var/rev0/0025/3154/11991919580.jpg
2019.09.20
正在世界广泛地活跃的太田圭辅、太阳超…
/var/rev0/0025/3153/7A4485B5-4060-43B3-89A1-8A208DDBBB2C.JPG
2019.09.20
利用总是要难波帕克斯3楼SEASAW…
/var/rev0/0025/3150/1D1251D3-6F00-4C17-A98F-E388913A9ABF.JPG
2019.09.20
利用总是要难波帕克斯3楼SEASAW…
/var/rev0/0025/3145/E1359B5A-2E5D-4286-9B5C-A92B76EC8E48.jpeg
2019.09.20
你好(*'▽'*) T-terrace…
/var/rev0/0025/2972/29274-160_h2.jpg
2019.09.20
第3名[在喂奶口]印度的前方染色bodanegu…
/var/rev0/0025/2975/IMG_8959.JPG
2019.09.20
你好! 在minyoneanshienuman…
/var/rev0/0025/2970/201991519221.jpg
2019.09.20
每次极大地好评的♩胸罩回收罐子…
/var/rev0/0025/2936/DSC_0864.jpg
2019.09.20
你好!是3F Clarks难波帕克斯店…
/var/rev0/0025/2924/toriyose1805.jpg
2019.09.19
各位,你好。 难波帕克斯1F的…
/var/rev0/0025/2919/IMG_2419.jpg
2019.09.19
秋天的新作品,第1弹 6种浆果贅…
/var/rev0/0025/2914/pg20160926.jpg
2019.09.19
花车的花改变了。 鸡冠花Celos…
/var/rev0/0025/2910/fa84-13.jpg
2019.09.19
你好,K…

在本主页刊登了的价格是包括消费税(本体价格的8%)在内的价格的表示。
在正用扣税后价格在店,记载的时候,也有。详细的,请到各店铺询问。
Copyright (c) Nankai Electric Railway Co.,Ltd. All rights reserved.